Thắc mắc – Đóng góp


Mình lập riêng bài này để có gì mọi người vào nhắc nhở hộ mình nhé, ví dụ như vấn đề: WordPress: bị lỗi phông chữ, màu nền, kích cỡ chữ quá lớn/quá nhỏ, màu chữ chói mắt,... Wattpad: không xem được truyện, lỗi chữ, lỗi ảnh, chữ bị lặp lại, các chữ bị dính … Continue reading Thắc mắc – Đóng góp

Advertisements