Mạt thế hai ba sự – Bán Trản Mính Hương


        Mạt thế hai, ba sự 末世二三事 Tác giả: Bán Trản Mính Hương 半盏茗香 (Nửa chén trà thơm) Tình trạng: Hoàn (141 chương) Edit: Hoàn Nhà chính Nguồn QT Nguồn Raw: bbs.txtnovel.com và http://www.abcxs.com Văn án Tận thế đến rồi, động vật biến dị, thực vật biến dị, Cảnh Lâm mang theo cháu … Continue reading Mạt thế hai ba sự – Bán Trản Mính Hương

Advertisements

Thú nhân chi Lập Hạ – Heaven Pool


Trọng sinh dị thế: Thú nhân chi Lập Hạ Tên khác: Thú nhân chi sinh hoạt Tác giả: Heaven Pool Thú nhân dị thế, săn sóc người sói công & ôn hòa thụ, trọng sinh, không gian, chủng điền, HE. Tình trạng: Hoàn (54 chương) Edit: Hoàn Nguồn QT: tangthuvien.com Nguồn Raw Văn án Lập Hạ mang … Continue reading Thú nhân chi Lập Hạ – Heaven Pool

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ – SISIMO


Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ  重回末世之天罗惊羽 Tác giả: SISIMO Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn Nguồn QT: tangthuvien.com Nguồn Raw Văn án Mạt thế giáng lâm, tang thi hoành hành. Có được hệ thống trò chơi tức là nghịch hiên? NO! Những giáo huấn … Continue reading Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ – SISIMO

Du nhiên mạt thế – Lão Bối


Du nhiên mạt thế 悠然末世 Lão Bối 老贝 Thể loại: mạt thế, trọng sinh, NP (nhất thụ tam công), tùy thân không gian, HE Tình trạng : Hoàn (77 chương + 3 PN) Edit: Hoàn (Xôi thịt đầy đủ hê hê) Nguồn QT Nguồn Raw Văn án Giãy dụa tại mạt thế 15 năm, cuối cùng chết tại … Continue reading Du nhiên mạt thế – Lão Bối